กิจกรรม : กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต "สร้างอาชีพ สร้างรายได้" ประดิษฐ์สายคล้องแมสลูกปัดแสนสวย

กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต "สร้างอาชีพ สร้างรายได้" ประดิษฐ์สายคล้องแมสลูกปัดแสนสวย      18 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Post โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา