กิจกรรม : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยาได้รับบริจาคหนังสือ “ตามโครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) ประจำปี 2564

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยาได้รับบริจาคหนังสือ “ตามโครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) ประจำปี 2564       10 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Post โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา