กิจกรรม : โครงการประชุมติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี 2564

โครงการประชุมติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี 2564      6 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 29 กันยายน 2564 นางจารุณี แก้วประภา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพะเยา มอบหมายให้นางสาวเมธาพร ฝอยทอง บรรณารักษ์ชำนาญการ และนายวีรณัฐ บุญเรือง บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมโครงการประชุมติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี 2564 ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยรักษาความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Post โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา