ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยาบุคลากรห้องสมุด

ทำเนียบบุคลากร

 

นางจารุณี แก้วประภา

(MRS.JARUNEE  KAEWPRAPA)

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพะเยา

 

นางสาวเมธาพร  ฝอยทอง

(MISS.MAYTHAPORN  FOYTONG)

บรรณารักษ์ชำนาญการ

 

นายวีรณัฐ  บุญเรือง

(MR.VEERANAT  BOONRUEANG)

บรรณารักษ์อัตราจ้าง

 

นายทวี  ต้นสี

(MR.TAVEE  TONSEE)

พนักงานบริการ