เรื่อง : หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา “The King’s Journey” Learning Passport ภาคเหนือตอนบน ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา


เรื่อง : หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา “The King’s Journey” Learning Passport ภาคเหนือตอนบน
หมวดหมู่ : ภูมิปัญญา/วัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์
ผู้แต่ง : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
จำนวนหน้า : 76 หน้า
ผู้เข้าอ่าน : 362 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :

หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา  The King s Journey Learning Passport  เส้นทางภาคเหนือตอนบน

สำนักพิมพ์ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

จำนวนหน้า : 76  หน้า

เส้นทางภาคเหนือตอนบน

ชวนเยาวชนเริ่มต้นเดินทาง “เรียนรู้รักษา ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ปลูกป่าในหัวใจ เพราะป่าคือชีวิต” เส้นทางนี้ประกอบด้วย

(1) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

(2) สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เชียงใหม่

(3) สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เชียงใหม่

(4) ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน เชียงราย

(5) โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง ของมูลนิธิชัยพัฒนา เชียงใหม่

(6) พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) เชียงใหม่

(7) พิพิธภัณฑ์การจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริบ้านม่วงชุม เชียงราย

(8) ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เชียงราย

(9) โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เชียงราย

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) 

ขอบพระคุณสำหรับข้อมูลดีดีคำค้นหา (Tag)