เรื่อง : หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา “The King’s Journey” Learning Passport เส้นทางภาคตะวันตก ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา


เรื่อง : หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา “The King’s Journey” Learning Passport เส้นทางภาคตะวันตก
หมวดหมู่ : ภูมิปัญญา/วัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์
ผู้แต่ง : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
จำนวนหน้า : 60 หน้า
ผู้เข้าอ่าน : 96 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :

เส้นทางภาคตะวันตก

“ผจญภัยบนสายน้ำ ตะลุยบ้านไร่ของพระราชา บำบัดน้ำเสีย สู่น้ำใส หมู่บ้านต้นแบบสหกรณ์ สนุกเรียนรู้พลังงานทดแทน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น” เส้นทางนี้ประกอบด้วย

หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา  The King s Journey Learning Passport  เส้นทางภาคตะวันตก

สำนักพิมพ์ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

จำนวนหน้า : 60  หน้า

(1) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ จัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ นครปฐม

(2) โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ เพชรบุรี

(3) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพชรบุรี

(4) โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพชรบุรี

(5) ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง เพชรบุรี

(6) สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวนสมเด็จย่า) เพชรบุรี

(7) โครงการโรงงานสกัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร เพชรบุรี

(8) อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เพชรบุรี

(9) โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ สมุทรสงคราม

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

ขอบพระคุณข้อมูลดีดีคำค้นหา (Tag)