เรื่อง : หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา “The King’s Journey” Learning Passport เส้นทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา


เรื่อง : หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา “The King’s Journey” Learning Passport เส้นทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก
หมวดหมู่ : ภูมิปัญญา/วัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์
ผู้แต่ง : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
จำนวนหน้า : 76 หน้า
ผู้เข้าอ่าน : 77 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :

หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา “The King’s Journey” Learning Passport เส้นทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก

สำนักพิมพ์ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

จำนวนหน้า : 76  หน้า

เรียนรู้ “แก้ปัญหาน้ำ แก้ปัญหาดิน จัดการพื้นที่ทำกินอย่างยั่งยืน” เส้นทางนี้ประกอบด้วย

(1) โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจวบคีรีขันธ์

(2) เขื่อนรัชประภา สุราษฎร์ธานี

(3) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุดชน บ้านทับคริสต์ สุราษฎร์ธานี

(4) โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นราธิวาส

(5) โครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เบตง ยะลา

(6) โครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าชายเลนบ้านหัวเขา สงขลา

(7) โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร ตามพระราชดำริ ชุมพร

(8) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นครศรีธรรมราช

(9) โครงการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง นราธิวาส

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

ขอบพระคุณสำหรับข้อมูลดีดี

 คำค้นหา (Tag)