เรื่อง : หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา “The King’s Journey” Learning Passport เส้นทางภาคเหนือ (ตอนล่าง) ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา


เรื่อง : หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา “The King’s Journey” Learning Passport เส้นทางภาคเหนือ (ตอนล่าง)
หมวดหมู่ : ภูมิปัญญา/วัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์
ผู้แต่ง : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
จำนวนหน้า : 76 หน้า
ผู้เข้าอ่าน : 299 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :

หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา “The King’s Journey” Learning Passport เส้นทางภาคเหนือ (ตอนล่าง)

สำนักพิมพ์ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

จำนวนหน้า : 76  หน้า

(1) โครงการศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

(2) เขื่อนภูมิพล จ.ตาก

(3) ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก

(4) โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ตามแนวพระราชดำริ

(5) เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก

(6) โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกาะคู อ.บางกระทุ่ม

จ.พิษณุโลก

(7) เขื่อนสิริกิต์ จ.ตาก

(8)  โครงการให้ความช่วยเหลือราษฎร ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

(9) โครงการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา

วัดศรีอุทุมพร (หนองกรด) อ.เมือง จ.นครสวรรค์

 

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

ขอบพระคุณสำหรับข้อมูลดีดีคำค้นหา (Tag)