เรื่อง : หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา “The King’s Journey” Learning Passport เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา


เรื่อง : หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา “The King’s Journey” Learning Passport เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)
หมวดหมู่ : ภูมิปัญญา/วัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์
ผู้แต่ง : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
จำนวนหน้า : 76 หน้า
ผู้เข้าอ่าน : 101 ครั้ง

เปิดอ่าน E-Book ดาวน์โหลด


|| แชร์ - ส่ง E-Book ไปที่ :

รายละเอียดหนังสือ :

หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา “The King’s Journey” Learning Passport เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

สำนักพิมพ์ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

จำนวนหน้า : 76  หน้า

(1) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ.เมือง จ.สกลนคร

(2) โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์

(3) โครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ

อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์

(4) โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ.ร่องคำ-อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์  

(5) เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

(6) โครงการพัฒนาและจัดหาน้ำในตำบลทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

(7) โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

(8) โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนอ่างเก็บน้ำห้วยคล้าย

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านโคกล่าม-บ้านแสงอร่าม

ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

(9) โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อ.ด่านซ้าย จ.เลย

 

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

ขอบพระคุณสำหรับข้อมูลดีดีคำค้นหา (Tag)