ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา
เส้นทางท่องเที่ยวพะเยา

        

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์

https://sites.google.com/site/watleemuseums/sthan-thi-thxng-theiyw-canghwad-phayea

ขออนุญาตเผยแพร่เพื่อการศึกษาเท่านั้น

 

 

.
.