กิจกรรม :  วันที่ 28 มกราคม 2565    ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมสาธิตการทำตุงไส้หมู   ให้ผู้รับบริการของศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ   Phayao Co-learning Space มีผู้เข้าเรียนจำนวน 10 คน โดยมีมาตราเพื่อป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิ

 วันที่ 28 มกราคม 2565    ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมสาธิตการทำตุงไส้หมู   ให้ผู้รับบริการของศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ   Phayao Co-learning Space มีผู้เข้าเรียนจำนวน 10 คน โดยมีมาตราเพื่อป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิ      62 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

 วันที่ 28 มกราคม 2565    ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมสาธิตการทำตุงไส้หมู   ให้ผู้รับบริการของศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ   Phayao Co-learning Space มีผู้เข้าเรียนจำนวน 10 คน โดยมีมาตราเพื่อป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19  


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Post โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา