กิจกรรม : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 Co-Learning DIY ทำง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง กับห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมสาธิตการทำตุ๊กตา การบูรหอม ร่วมกับ นางสาววิมลพรรณ จันทร์ขาว ครู กศน.ตำบลบ้านตุ่น และนางกรชนก ตาปัญโญ ครูอาสาสมัคร กศน. จัดกิจกรรมให้กับป

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 Co-Learning DIY ทำง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง กับห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมสาธิตการทำตุ๊กตา การบูรหอม ร่วมกับ นางสาววิมลพรรณ จันทร์ขาว ครู กศน.ตำบลบ้านตุ่น และนางกรชนก ตาปัญโญ ครูอาสาสมัคร กศน. จัดกิจกรรมให้กับป      76 คน

กดเพื่อแชร์ข่าววันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 Co-Learning DIY ทำง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง กับห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมสาธิตการทำตุ๊กตา การบูรหอม ร่วมกับ นางสาววิมลพรรณ จันทร์ขาว ครู กศน.ตำบลบ้านตุ่น และนางกรชนก ตาปัญโญ ครูอาสาสมัคร กศน. จัดกิจกรรมให้กับประชาชน กลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลบ้านตุ่น มีผู้เข้าเรียนจำนวน 12 คน


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Post โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา