กิจกรรม : วันที่ 25 มีนาคม 2565 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมสาธิตการทำตุงไส้หมู ให้กับกลุ่มเป้าหมายบ้านท่าจำบอน หมู่ที่ 12 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 6 คน

วันที่ 25 มีนาคม 2565 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมสาธิตการทำตุงไส้หมู ให้กับกลุ่มเป้าหมายบ้านท่าจำบอน หมู่ที่ 12 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 6 คน      22 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว
กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Post โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา