กิจกรรม : กิจกรรม Co-Learning DIY ทำง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง (สาธิตการทำสายคล้องแมสจากลูกปัด)

กิจกรรม Co-Learning DIY ทำง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง (สาธิตการทำสายคล้องแมสจากลูกปัด)      17 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 27 มีนาคม 2565 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม Co-Learning DIY ทำง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง (สาธิตการทำสายคล้องแมสจากลูกปัด) On-Site library activities ณ บริเวณห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา (ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ Co-Learning Space) มีผู้เข้าเรียนจำนวน 5 คน โดยมีมาตรการเพื่อป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Post โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา