กิจกรรม : วันที่ 2 เมษายน 2565 บุคลากร กศน.อำเภอเมืองพะเยา ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

วันที่ 2 เมษายน 2565 บุคลากร กศน.อำเภอเมืองพะเยา ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา      17 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 2 เมษายน 2565 บุคลากร กศน.อำเภอเมืองพะเยา ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Post โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา