กิจกรรม : จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กเล็ก โดยมอบดินน้ำมันไร้สารพิษ เพื่อช่วยในการพัฒนากล้ามเนื้อมือให้แข็งแรง โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเริ่มต้นสำหรับเด็กเล็กก่อนจะพัฒนาให้เด็กวัยนี้ได้เริ่มจับดินสอ ฝึกเขียนโดยอย่างน้อยเด็กจะได้ฝึกหัดขยำ จับ กดและปั้

จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กเล็ก โดยมอบดินน้ำมันไร้สารพิษ เพื่อช่วยในการพัฒนากล้ามเนื้อมือให้แข็งแรง โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเริ่มต้นสำหรับเด็กเล็กก่อนจะพัฒนาให้เด็กวัยนี้ได้เริ่มจับดินสอ ฝึกเขียนโดยอย่างน้อยเด็กจะได้ฝึกหัดขยำ จับ กดและปั้      25 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว


กดเพื่อแชร์ข่าว