กิจกรรม : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา ได้รับบริจาคหนังสือ "ตามโครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) ประจำปี 2565

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา ได้รับบริจาคหนังสือ "ตามโครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) ประจำปี 2565       20 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา ได้รับบริจาคหนังสือ "ตามโครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) ประจำปี 2565 จำนวน 371 เล่ม จากผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา ไว้สำหรับห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา เพื่อบริการส่งเสริมการอ่านแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว